Contacteer ons
 +32 472 73 24 77

Kinderen leren omgaan met verlies, faalangst of pesten

Kinder- en jongerenconsulente

Ook als kind of jongere kun je te maken krijgen met problemen op school of thuis. Er verandert steeds meer in de sociale omgeving en de verwachtingen die we van onze kinderen en jongeren hebben, worden alsmaar groter. Vaak worden ook zij geconfronteerd met verschillende verlieservaringen of tegenslagen met alle bijbehorende emoties. 


Bijvoorbeeld: 

• Ouders die scheiden, een verhuis, een nieuwe school en sociaal netwerk 

• Iemand is gestorven en het kind kan niet praten over zijn verschillende emoties. 

• Pesten op school 

• Faalangst 


Als kinder- en jongerenconsulente ga ik samen met het kind of de jongere op zoek naar oplossingen. We bespreken samen het probleem en vinden een eigen manier om zijn vertrouwen weer op te bouwen.

Antipestcoach


Soms begrijp je er helemaal niks van. Want waarom word jij eruit gepikt? Waarom is het nodig om jou buiten te sluiten? Waarom is jouw kind, jouw vriendje of vriendinnetje slachtoffer van dat gemene pestgedrag? Welk plezier halen die pestkoppen er zelf uit? Zijn ze misschien bang om zelf gepest te worden? 


Pesten is meestal een groepsproces zowel op het werk als op school. Het is niet per se iemand slaan of schoppen, maar vooral iemand geestelijk pijn doen. Psychisch geweld is soms veel erger dan lichamelijk geweld. Je wordt uitgescholden en buitengesloten en bent vanbinnen bang. Het doet veel met je en kan grote gevolgen hebben. Blijf er daarom niet alleen mee zitten als je gepest wordt. Neem iemand in vertrouwen! 


Iedereen is al eens geconfronteerd met pestgedrag, als pester, als gepeste of als toeschouwer. Pesten is immers van alle tijden en komt in alle omstandigheden en leeftijdscategorieën voor. Samen zoeken we naar oplossingen. En je zult leren om voor jezelf op te komen, want je bent het waard!

Neem zeker contact op als je vragen hebt.